tentoonstellingsmanifestatie Radical Locality

Met deze tentoonstellingsmanifestatie verricht Bureau Europa van 8 juni t/m 5 augustus onderzoek naar de betekenis van het lokale en de rol van architectuur in onze globaliserende wereld.

radical locality

Tekst op de afbeelding: De val van Lehmans Brothers Holdings Inc. en de daarop volgende wereldwijde financiële crisis in 2008 hebben vertrouwen in bankiers, het financiële systeem en kapitalistische democratieën ernstig geschaad. Ook in Nederland worden de effecten zichtbaar van grootschalige privatiseringsslagen, de vergaande marktwerking in de bouw en de invloed van gemeentelijke gronduitgiften om de financiering van publieke voorzieningen sluitend te krijgen. Onze demografische en monetaire realiteit en de manier waarop het politieke landschap georganiseerd is, vragen om een heroriëntatie. Vanuit de ambitie nieuwe handelingsperspectieven te ontwikkelen, worden andere financieringsmodellen, andere participatieprocessen en andere woon- en werkvormen, belangrijker. Zo ontstaat ruimte voor collectieve, duurzame en sociale processen en alternatieve verdienmodellen zoals ‘crowd funding’, collectief opdrachtgeverschap of een zelfontwikkelnde of ‘do it yourself’ bouwende architect. De architect organiseert zich anders in het bouwproces. In een veld waarin iedereen in beweging is, zoeken deze architecten, veelal intensieve samenwerking met de eindgebruiker, naar nieuwe waarden en betekenissen. Dit uit zich in een ontwerper die meer financieel en ontwikkelrisico neemt, die flexibeler bouwt, die gebruiksvriendelijke zelfbouwsoftware ontwikkelt, en die niet voor korte termijn winst maar voor waardecreatie op lange termijn gaat.  (tentoonstelling radical locality, Bureau Europa, Maastricht)

Curator: Saskia van Stein en Indira van ‘t Klooster

http://www.bureau-europa.nl/nl/news/opening_exhibition_manifestation_radical_locality/

Other resources to promote or to support community projects

The project Putsebocht is on one hand a temporary housing project but on the other hand an experiment, which brings together people from very different backgrounds and with various intensions. Between the participants exists an agreement to give positive input towards the neighborhood. Within this setting the project touches different issues like the involvement of neighborhood and strategies to encourage productive communications and collaborations.

In this context I want to suggest some links:

Citizen handboek:

http://www.citizenshandbook.org/

——————————————————————————

Community planning website:

www.communityplanning.net

——————————————————————————

Makassarplein community / Indische Buurt – Amsterdam:

http://cadat.wordpress.com/category/makassarplein-community/

——————————————————————————

NUSA, Neighborhoods USA:

www.nusa.org

—————————————————————————-

Project for Public Spaces

http://www.pps.org/

—————————————————————————–

Seattle Department of Neighborhoods:

http://www.seattle.gov/neighborhoods/

——————————————————————————