Culturele ontbijt in de Putsebocht

Het culturele ontbijt is een initiatief van Stichting Zuidzijde en was deze keer door Werklicht en Stichting Stadnomaden georganiseerd. Onderwerp voor deze bijeenkomst was ‘het verduurzamen van wijkgeoriënteerde projecten’.

DSC_0253

Verslag ontbijt Kunstenaarsinitiatieven Putsebocht en Zuidzijde van Herman van Wamelen:

Op 14 maart 2013 waren we te gast bij Werklicht en Stadnomaden zij deden de organisatie.  Michael Lewis was verantwoordelijk voor de samenstelling van het ontbijt. Werklicht en Stadnomaden werken samen in het project Putsebocht. Ook andere kunstenaars zijn betrokken geraakt.

Het onderwerp van de bijeenkomst was  Het verduurzamen van wijkgeoriënteerde kunstprojecten.Christine Saalfeld (Stadnomaden) en Irene Siekman (Werklicht) gaven een aftrap voor de discussie.

Een aantal kunstenaars heeft zich gevestigd in vrijstaande panden op de Putsebocht. Alle panden staan op de nominatie om gesloopt te worden. Kunstenaars hebben begin 2012 de panden voor een periode van vier jaar om niet aangeboden gekregen van Woonstad Rotterdam in ruil voor positieve impulsen aan de buurt.

De kunstenaarsinitiatieven en individuele kunstenaars hebben veel van elkaar verschillende achtergronden, maar hebben zich als pionier verbonden aan een avontuurlijk proces met onbekende uitkomst. Door de activiteiten, maar ook door het nabuurschap zijn contacten met de buurt gelegd.

Dat contact met de buurt wordt als één van de belangrijkste factoren genoemd om projecten te verduurzamen. Je moet een relatie met de buurt opbouwen. Dat kan eigenlijk alleen maar als je zelf ook buurtbewoner wordt. Het zijn de bewoners die een blijvend belang hebben bij de ontwikkeling van de buurt of wijk.

Niet alle bewoners zijn echter van huis uit in staat om in het krachtenveld van belangen een positie te verkrijgen. Vanuit het opbouwwerk wordt opgemerkt dat bewoners heel veel tijdelijke projecten voorbij hebben zien komen. Zij profiteren daar maar mondjesmaat van of hebben zelfs het gevoel dat hen initiatieven uit handen worden genomen. Je moet het vertrouwen terugwinnen. Dat vraagt dus om een bepaalde verantwoordelijkheid van alle betrokkenen.

Sommige kunstenaars stellen dat als je zelf baat hebt bij je inbreng, er ook winst voor de ‘vaste’ bewoners ontstaat. Soms direct, door concrete hulp die je kan bieden, soms indirect, doordat het imago van de buurt omhoog gaat, of de omgeving prettiger wordt. Je moet als kunstenaar niet willen dat alle neuzen de zelfde kant op gaan. Je moet gebruik maken van de persoonlijke ambities en kwaliteiten. Het is wel belangrijk om te zoeken naar de gemeenschappelijke belangen, zodat kunstenaars minder afhankelijk worden van de grotere instituten.

Een zeer actieve bewoonster geeft aan dat ze blij is met de inbreng van de kunstenaars. Nu er eenmaal een relatie ontstaan is, komen er vanzelf zinvolle activiteiten en wordt er uitgewisseld.

De verbinding tussen tijdelijke projecten en langduriger effecten komt soms door toeval tot stand. Bijvoorbeeld door een koppeling te maken met werkgelegenheid. Dat toeval kun je wel regisseren.

Niet vergeten moet worden dat kunstenaars zelf in een kwetsbare positie zitten. Zeker wanneer zij er voor kiezen om niet afhankelijk te zijn van subsidies of een uitkering.

Er is sprake van twee soorten dynamiek. Tussen kunstenaars onderling en tussen kunstenaars en ander bewoners. In beide gevallen is er een belang om naar meer duurzame resultaten toe te werken.