Nieuw speelobject voor Bloemhofplein

Als je ervan uitgaat, dat een wipkip zowel geschikt is om te schommelen als ook te klimmen, dan blijken de meesten speeltuinen in Bloemhof functioneel gezien hun taken te vervullen. Maar omdat er in de wijk te weinig speelruimte voor het hoge aantal kinderen is, weegt elke speelfaciliteit mee in de uiteindelijke kwaliteit van de buitenruimte. Des te minder plek er is, hoe kritischer er naar de speelwaarde moet worden gekeken.

SONY DSC

Ondanks de ogenschijnlijke functionaliteit zijn de speeltuinen in Bloemhof niet echt gezellig. Dat heeft vooral te maken met de details van de inrichting.  Zo zijn er enkele speeltuinen voor peuters zonder parkbanken; of er zijn wel banken, maar zij staan met de rug naar het doorgaande verkeer, ondanks dat er wel een rustigere plek zou zijn. Dat zou misschien in samenhang kunnen staan met drugsoverlast en de sociale problematiek, want rustpunten bestaan er nauwelijks.SONY DSC

Alle onbebouwde vlakten in Bloemhof hebben een duidelijke bestemming: het is een speeltuin of het is op een zodanige manier ingericht dat het voor kinderen onmogelijk is als speelvlakte te gebruiken; als voorbeeld de groenstrook bij de tramlijn, of de groenstrook – wat gebruikt wordt als honden uitlaatstrook – gelegen bij de Singel.

SONY DSC

Het Bloemhofplein is zowel als ontmoetingsplek en speeltuin belangrijk voor de wijk. In deze multiculturele buurt willen verschillende leeftijden zich op het plein vermaken. Het spectrum reikt van peuters, pubers tot aan senioren.  Bij het ontwerp van de klimplant is voor een vorm met een sterke sculpturale werking gekozen, die het plein een unieke identiteit gaat geven. Het voorgestelde speeltoestel vervuld een combinatie van speelfuncties zoals: springen, kruipen, klimmen en turnen en is zowel uitdagend voor de kleintjes als voor de grotere kinderen van het Bloemhofplein.

bloemhof_speelob3